Bun venit pe site-ul nostru!

Principiile și valorile care  stau  la  baza  Unității  de  Asistență  Medico – Socială  Săliște:

 • Solidaritatea  socială;
 • Unicitatea  persoanei;
 • Libertatea  de  a  alege  serviciul  social  în  funcție  de  nevoia  socială;
 • Egalitatea  de  șanse  și  nediscriminarea  în  accesul  la  servicii  sociale  și  în furnizarea  serviciilor  sociale;
 • Participarea  beneficiarilor  la  întregul  proces  de  furnizare  a  serviciilor sociale dupa  principiul “ facem  totul  pentru  bolnav  dar  nimic  din  ce  poate  să  își  facă  singur “;
 • Transparenta  și  responsabilitatea  publică  în  acordarea  serviciilor  sociale;
 • Proximitate  în  furnizarea  serviciilor  sociale;
 • Complementaritate  și  abordare  integrate  în  furnizarea  serviciilor  sociale;
 • Confidențialitate;
 • Parteneriat  între  părțile  implicate  în  procesul  de  furnizare  a  serviciilor sociale  și  beneficiarii  acestora.

Noutăți

[14 Iunie 2018]
Regulamentul de organizare și funcționare - Organigrama și Statul de Funcții

 

[14 Iunie 2018]
Frumos ca un tablou...


 

[29 Iunie 2014]
A venit din nou vara la U.A.M.S. Săliște


 

[28 Ianuarie 2014]
Raport privind activitatea desfășurată în anul 2013 la U.A.M.S. Săliște

 

[18 Iunie 2013]
Începutul verii la UAMS Săliște... 

[11 Decembrie 2012]
Au fost postate în format pdf documentele necesare internării și anume: cererea de internare, grila de evaluare medico-socială și planul de intervenție. 

 

[26 Mai 2012]
A fost upload-ată pagina de internet a Asociației Medico-Sociale Săliște, versiunea de test.


 

Despre misiunea noastră

Actele  necesare  internării :


1. Grila de evaluare medico - socială aprobată prin ordinul Ministerului Sănătații nr. 491/2003 și MMSSF nr.180 / 2003 ;

2. Planul de intervenție întocmit de asistentul social  SPAS ;

3. Acte de stare civilă (xerocopie după B.I. / C.I, certificat de naștere, certificat de căsătorie ) a rudelor de gradul I, indiferent de domiciliul acestora ;

4. Copie xerox de pe actul de proprietate sau închiriere a locuinței, sau adeverință emisă de primăria de domiciliu  în acest sens. În adeverință se va specifica situația imobiliară;

5. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale / speciale ;

6. Declarație de preluare și îngrijire a pacientului de către aparținător sau reprezentant legal la externarea din Unitatea de Asistență Medico – Socială  Săliște;

7. Documente și analize medicale (bilete de iesire din spital, TBC, HBS, VDRL, AG, AC anti HVC ) și adeverință medicală cu afecțiunile din fișa medicului de familie;

8. Copii de pe hotarâri judecatorești, prin care s-au stabilit obligații de întreținere în favoarea sau în obligația petentului – dacă este cazul ;

9. Două dosare cu șină.


Criteriile de eligibilitate ale solicitanților sunt:

 • Persoanele vârsnice cu afecțiuni incurabile dependente de serviciile medico–sociale;
 • Persoanele dependente medico–social fără aparținători legali;
 • Persoanele dependente medico–social fără posibilități materiale de asigurare a întreținerii;
 • Persoanele dependente medico–social care nu au posibilitatea de a beneficia de asistență medico–socială neinstituționalizată.
 • Persoanele aflate în dificultate cu diverse nevoi și fără protecție pentru diverse situații cu risc își găsesc locul în Unitatea de Asistență Medico–Socială Săliște.

HostVision
Submit ExpressSearch Engine Marketing